Thẻ: Dự báo giá bitcoin

Có rất nhiều người muốn dự báo giá bitcoin thời gian tới sẽ đi về đâu để chuẩn bị vốn, thời điểm mua cho đem lại lợi nhuận tốt nhất. Do đó, bài này mình sẽ đưa một số góc nhìn thống kê trong quá khứ. Quá khứ phản ánh tương lai thị trường Thị…

Read More