VIDEO 1: Tư duy & Tâm lý khi giao dịch tài chính

Chú ý: với trường hợp học viên mới được giảm 30% học phí thì chụp màn hình hiện tại của video 1 để mình biết bạn là người mới được ưu đãi và nhắn cho mình qua telegram https://t.me/minhthang88 trước nhé