HD đặt lệnh, khung thời gian, phiên giao dịch

▼Xem tham khảo top review các sàn forex được đánh giá top 100: http://www.forex-ratings.com/forex-brokers/?fbclid=IwAR0WISJSOSVueMuPENjNJxyi7JrT960cAUC9fkxr8278_EpxhtmtFlK5pYA
▼File hướng dẫn mở tài khoản tại hotforex: https://drive.google.com/file/d/18xt6uwhHf0c5D03KffXxAT2q4YbE7jIg/view?usp=sharing
▼Tải phần mềm giao dịch MT4: https://www.metatrader4.com/

▼Link đăng kí mở tài khoản sàn hotforex: https://www.hotforex.com/?refid=315751

▼ID broker: 315751

✯✯✯Group facebook cập nhật thông tin thị trường và tin tức hàng ngày về bitcoin, altcoin: https://www.facebook.com/groups/2275805462636526
✯✯✯Facebook liên hệ: https://www.facebook.com/minhthang.PA