Xác định mức vốn hóa tương lai

Tính vốn hóa dự kiến theo một mức giá bất kỳ

Xác định mức giá dự kiến theo mục tiêu so sánh với vốn hóa khi giá đạt được (giả sử số lượng coin giao dịch không đổi). Biết vốn hóa tương lai ít nhiều giúp bạn so sánh đối chiếu với vốn hóa của các coin lớn trong thị trường. Từ đó, đánh giá mức độ khả thi của việc tăng giáSố lượng đồng coin đang giao dịch
Giá hiện tại ($)
Giá dự kiến tương lai ($)