Tháng: Tháng Mười 2021

Bản chất giao dịch là mua ở thấp và bán cao hoặc mua cao bán cao hơn, việc của trader là nhận định xu hướng tiếp theo và lên kế hoạch cho giao dịch của mình.Từ “thua lỗ” ở đây là nhắc đến cả quá trình sau 1 chu kỳ tăng trưởng, sau 1 năm…

Read More