Tháng: Tháng Tư 2021

Đầu tư là một lĩnh vực theo dòng chảy cơ hội, nó không khác gì kinh doanh cả. Nếu bạn làm các nghề như luật sư, nha khoa, bác sĩ thì việc tiếp cận cơ hội mới và bứt phá cuộc đời thấp hơn rất nhiều so với lĩnh vực đầu tư, kinh doanh. Cho…

Read More