You need to be logged in to view this content. Please Log In. Not a Member? Join Us

Read More

You need to be logged in to view this content. Please Log In. Not a Member? Join Us

Read More

Làm sao có phí gas trên ví METAMASK ? Hướng dẫn chuyển tiền, bridge tài sản qua các chain OP, Polygon (MATIC), ARB… Mình sẽ hướng dẫn nhanh anh em mới vấn đề hay gặp phải khi làm airdrop như claim NFT, claim OAT galxe, mint NFT… hoặc khi swap, add liquidity, cầu (bridge) tài…

Read More

You need to be logged in to view this content. Please Log In. Not a Member? Join Us

Read More

You need to be logged in to view this content. Please Log In. Not a Member? Join Us

Read More

You need to be logged in to view this content. Please Log In. Not a Member? Join Us

Read More

You need to be logged in to view this content. Please Log In. Not a Member? Join Us

Read More

You need to be logged in to view this content. Please Log In. Not a Member? Join Us

Read More

Giới thiệu Starknet Starknet gọi vốn 225 triệu với định giá 8 tỷ. Đây là 1 trong 3 dự án mình đánh giá tốt để anh em theo trải nhiệm và có cơ hội nhận airdrop sau Zksync và Layerzero Anh xem thêm về backer ở đây Website: https://www.starknet.io/en Twitter: https://twitter.com/Starknet Ví Starknet Với Starknet…

Read More

ISLAMIC COIN là một mạng lưới Proof of Stake, loại tiền gốc của chuỗi khối HAQQ Dự Án Raised: 200 triệu đô la từ ABO Digital của Alpha Blue OceanThông tin dự án và gọi vốn: https://www.crunchbase.com/organization/islamic-coin Website: https://islamiccoin.net/Twitter: https://twitter.com/Islamic_CoinDiscord: https://discord.gg/3AGjGKrw (Anh em join trước vào Discord và verify để làm nhiệm vụ Galxe bên…

Read More