Tháng: Tháng Năm 2020

Đầu tư Investing và Trading bitcoin khác nhau như thế nào?. Đây là vấn đề mà các mới biết đến thị trường crypto hay nhầm lẫn. Chúng ta hãy cùng làm rõ khái niệm và tâm lý đằng sau nhé Nên dùng từ Investing hay hold bitcoin ? Không biết ae nghĩ sao nhưng mình…

Read More

Phân tích kỹ thuật khác cơ bản ở chỗ nào? Tại sao chúng ta nên dùng phân tích kỹ thuật thay vì phân tích cơ bản Phân tích kỹ thuật không bao giờ đi tìm nguyên nhân Với nhà phân tích cơ bản thì việc tìm ra nguyên nhân của thị trường, chuyển động giá…

Read More

Chiêm tinh trong thị trường tài chính được ứng dụng phổ biến từ sau khủng hoảng 2008 đến nay. Trước đây rất ít người sử dụng trường phái phân tích này, khoảng 100 năm trước có nhà toán học Gan WD cũng ứng dụng chiêm tinh vào dự báo chỉ số Dow Jones Index. Quy…

Read More