Tháng: Tháng Mười 2022

Muốn kỷ luật bạn phải có phương pháp và niềm tin vào phương pháp đó.Phương pháp bạn có thể học được, nếu chưa bạn có thể học của tôi tại nhietketaichinh.com Nhưng để tin vào phương pháp bạn phải kiểm chứng, không phải vài lệnh mà cả quá trình giao dịch. Điều này máy tính…

Read More