Danh mục: algorithmic trading

You need to be logged in to view this content. Please Log In. Not a Member? Join Us

Read More

Hướng dẫn này nhằm phục vụ anh em học viên trong khóa Chiêm tinh & Chu kỳ và khóa EA Robot Trading (chuyên về giao dịch thuật toán) để làm tài liệu tham khảo nghiên cứu sau nàyCó nhiều nơi cung cấp dữ liệu để nghiên cứu và phân tích anh em có thể tải…

Read More

Mọi người nói nhiều về quản trị vốn, nói nhiều về giao dịch phải bỏ qua cảm xúc… và có một số người cực đoan rằng mọi phương pháp đều đi đến có lãi miễn là bạn bỏ qua cảm xúc giao dịch. Nhưng mình thử đặt giả thiết một phương pháp đơn giản kết…

Read More