Tháng: Tháng Chín 2021

Phân tích chu kỳ bitcoin Mỗi giai đoạn tăng của bitcoin kéo dài khoảng 2 năm và biên độ tăng giá của 2 chu kỳ gần đây có vẻ suy yếu.Chu kỳ đầu 2012 – 2013 biên độ tăng đến 620 lầnChu kỳ 2016 – 2017 biên độ 120 lầnHiện tại nếu 60.000$ là đỉnh…

Read More