Phân tích bitcoin dài hạn theo chu kỳ, on-chain, xu hướng, elliott

Phân tích chu kỳ bitcoin

Phân tích chu kỳ bitcoin

Mỗi giai đoạn tăng của bitcoin kéo dài khoảng 2 năm và biên độ tăng giá của 2 chu kỳ gần đây có vẻ suy yếu.
Chu kỳ đầu 2012 – 2013 biên độ tăng đến 620 lần
Chu kỳ 2016 – 2017 biên độ 120 lần
Hiện tại nếu 60.000$ là đỉnh của bitcoin thì lần này chỉ được 18 lần

Phân tích On-chain bitcoin

Hiện tại các quỹ đầu tư như grayscale vẫn không có động thái gì từ đầu năm 2021 đến giờ.

Quỹ GrayScale tiếp tục nắm giữ bitcoin

Thợ đào không có động thái gì lớn từ khi bitcoin ở vùng 50000$ đến hiện tại

thợ đào bitcoin miner không hành động từ tháng 4/2021
Thợ đào không bán bitcoin
ví của thợ đào tiếp tục giữ bitcoin nhiều hơn qua thời gian

Số lượng btc thợ đào sở hữu tiếp tục tăng lên cho thấy tầm nhìn dài của thợ đào cũng như quỹ đầu tư như Gray Scale cho bitcoin là khá nhiều năm tới chứ không phải ngắn hạn

Phân tích xu hướng bitcoin

Phân tích xu hướng bitcoin, đã có giao cắt tử thần

Xu hướng dài hạn của bitcoin theo đường MA50 và MA200 đã kết thúc khi tạo điểm giao cắt “tử thần” vào cuối tháng 5/2021. Quá trình tăng trưởng của bitcoin mạnh mã từ sự kiện halving 5/2020 đã tròn 1 năm.
Có thể nói giai đoạn hiện tại của bitcoin đang ở giai đoạn phân phối chứ không phải thị trường xu hướng nữa.

Phân tích sóng Elliott

Lý do mình phân tích chu kỳ trước để chúng ta nhìn tổng thể đếm sóng sẽ phù hợp hơn. Mỗi chu kỳ sẽ bao gồm 8 sóng

Phân tích sóng Elliott bitcoin

Ở khung tuần chúng ta kỳ vọng vẫn còn sóng V (màu đỏ) tăng trưởng trong cuối năm nay hoặc đầu năm sau 2022. Trường hợp này hiện tại vẫn rất khả thi theo elliott

Xét khung ngày nhỏ hơn

Đợt sóng hồi vừa rồi lên trên 53000$ là vùng kỳ vọng của nhiều người đã chót đu ở các mốc trên 60000$ có thể nói đã thoát hàng được an toàn.
Nếu giá tiếp tục giảm theo sóng ABC dạng zigzag thì sóng C kỳ vọng vùng 17000$ sẽ là mốc tiếp theo. Nếu hết chu kỳ thì giá về đây cũng không có gì lạ

bitcoin đi theo kịch bản ABC

Trường hợp giá không phá được dưới 30000$ và tiếp tục đi ngang đến cuối năm nay thì khả năng rơi vào trường hợp ABCDE

bitcoin đi theo kịch bản ABCDE

Như vậy xét yếu tố chu kỳ và xu hướng về mặt thời gian và giá, bitcoin ở chu kỳ này đã hết 64000$ là đỉnh rồi. Theo sóng Elliott vẫn còn sóng V (màu đỏ) cuối sẽ diễn ra đầu năm 2022. Còn về mặt ngắn hạn, bitcoin có 2 kịch bản ABC hoặc ABCDE như trên.

Chiến lược đầu tư thời gian tới mọi người có thể tham khảo trong giai đoạn cuối của 2021 như sau:

  • Với holder thì việc kỳ vọng bitcoin lên 64000$ còn khả thi khi sóng V hoàn tất, về thời gian có thể đầu 2022.
    Khi giá về các vùng thấp hơn 30000$ hoặc 20000$ có thể mua thêm bitcoin
  • Với lướt sóng trung hạn cần theo dõi sát việc giá được hỗ trợ bởi 30000$. Nếu giá được hỗ trợ bởi vùng này cơ hội mua vào khá tốt để thiết lập các mục tiêu cao hơn 50000$ hoặc 60000$
  • Ngắn hạn bitcoin gần như rất khó để tăng ngay vượt qua đỉnh gần nhất 53000$, thị trường sau đợt tăng ngắn 1 tháng đã khá nhiều người lời, và cũng rất nhiều người thoát được hàng khi chót mua cao hơn 60000$. Thị trường cần một động lực lớn để kéo lại, cần một dòng tiền mới và cần thời gian

Hy vọng bạn nhận được nhiều giá trị trong phân tích tổng quan từ nhietketaichinh.com, mọi thắc mắc cần tư vấn có thể liên hệ trực tiếp Minh Thắng Tradecoin tại Telegram: https://t.me/minhthang88

Phân tích chu kỳ bitcoin Mỗi giai đoạn tăng của bitcoin kéo dài khoảng 2 năm và biên độ tăng giá của 2 chu kỳ gần đây có vẻ suy yếu.Chu kỳ đầu 2012 – 2013 biên độ tăng đến 620 lầnChu kỳ 2016 – 2017 biên độ 120 lầnHiện tại nếu 60.000$ là đỉnh…

Leave a Reply