Khi nào mua bitcoin, bán bitcoin theo Onchain?

Do đặc điểm đặc biệt của blockchain bitcoin là ai cũng có thể truy cập vào theo dõi, không thể thay đổi hay chỉnh sửa nên các giao dịch trên blockchain được tổng hợp lại phục vụ nhu cầu phân tích của nhà đầu tư (dữ liệu này gọi là onchain)

MVRV Ratio

Tỷ lệ này lấy Marketcap/Relized cap cho biết khi nào bitcoin vượt quá xa giá trị của nó

Để sử dụng dữ liệu này anh em chỉ cần quan tâm mình nên đầu tư bitcoin khi đường MVRV Ratio (Màu xanh blue) chạm vào vùng xanh green

Khi bán MVRV chạm vùng màu đỏ

Gần nhất ta thấy dữ liệu từ 2020 tỷ lệ này từ vùng xanh ngoi lên, đến 4/2021 đường này tiến sát vùng màu đỏ (báo hiệu chốt lời)

MVRV Z-Score

Cũng giống như MVRV Ratio ở trên nhưng công thức tính khác đi mà thôi, anh em nhìn toàn bộ lịch sử giá bitcoin (đường màu đen) và chỉ số này (màu cam) sẽ thấy khi ở vùng xanh là vùng đầu tư DCA rất tốt, khi chỉ số này tiến sát vùng đỏ ở các năm 4/2013, 12/2013, 12/2017 hay 2/2021 đều báo hiệu chốt lời cho anh em rất chính xác

SOPR Ratio

Đây là tỷ lệ giữa holder dài hạn và ngắn hạn, theo dữ liệu lịch sử của SOPR tính theo EMA30 có thể thấy rất rõ yếu tố chu kỳ của bitcoin, khi EMA30 (màu vàng) chạm vùng đỏ là vùng DCA rất tốt cho anh em

Chỉ báo này theo mình thiếu đi vùng chốt lời nhưng chúng ta có thể sử dụng MVRV như trên để bù đắp cũng rất tốt

Relized Price

Thay vì xem giá hiện tại của bitcoin người ta lấy Relized Cap/Tổng cung sẽ được mức giá thật của bitcoin

Anh em khỏi lo cách tính vì máy tính làm cho rồi, chỉ cần hiểu là ta sẽ so sánh giá của bitcoin so với giá thật của nó. Càng sát giá thật thì đó là vùng mua, càng xa giá thật đó là vùng bán

Đối chiếu chu kỳ trước vùng mua sẽ là đầu 2016, đầu 2019, và hiện tại đầu 2023 giá bitcoin cũng sát giá thật (vùng mua tuyệt vời)

Ngoài, ra chỉ số onchain còn rất nhiều và ứng dụng khác nữa, trong các bài viết blog của mình sẽ chia sẻ thêm để anh em theo dõi. Còn ở trên là những chỉ báo onchain mang tính dài hạn để anh em biết khi nào mua, khi nào bán mà khỏi cần phân tích kỹ thuật hay cơ bản