Thẻ: chiêm tinh bitcoin 2020

góc nhìn chiêm tinh bitcoin 2020 đến 2021

Chiêm tinh bitcoin có thể tạo đáy vào giai đoạn 3-4/2020

Bitcoin tại thời điểm mình đang viết bài này dao động quanh ngưỡng 7k$.Nếu góc nhìn phân tích kỹ thuật thì mình nhận thấy rằng giá thời gian tới có thể xuống các mức sâu hơn 5k7$ – 6k$. Giá khi chạm đáy có thể đi ngang biên độ hẹp một thời gian. Đó là ….  Read More