Thẻ: chiêm tinh trong trading

lý do sử dụng chiêm tinh trong trading

Tại sao sử dụng chiêm tinh trong trading?

Chiêm tinh trong trading là gì? Tại sao ứng dụng trong giao dịch? Nếu góc độ kỹ thuật cho chúng ta những điểm giá tiềm năng thì góc nhìn chiêm tinh cho chúng ta những khoảng thời gian của giá lập đỉnh hoặc đáy.Bài viết hôm nay mình sẽ chia sẻ bạn một góc nhìn ….  Read More