Thẻ: chiến thắng thị trường

Chiến thắng thị trường thế nào? Cách chiến thắng quyết định bạn là ai Tiêu đề có vẻ sẽ là những vấn đề lớn của hầu hết trader sau 1 thời gian bị thị trường vật cho tơi tả. Ai cũng muốn thắng thị trường nhưng đó chỉ là vấn đề quá chung chung Nếu…

Read More