Thẻ: phiên Mỹ

Trade forex – cuộc chơi của những người có kinh nghiệm Tâm lý mới trade: trade mọi lúc, mọi nơi Thông thường chúng ta có xu hướng giao dịch mỗi khi “thèm” lệnh hoặc khi lỗ nhiều muốn gỡ lại. Nhưng đó chỉ là giao dịch khi tâm lí chúng ta còn mới, thường dưới…

Read More