Thẻ: quản lý vốn forex

Quản lý vốn forex như thế nào sẽ giúp bạn tỷ lệ thắng mặc dù ít nhưng bạn vẫn kiếm tiền từ thị trường tài chính là vấn đề hầu hết trader mới không biết. Ở bài này mình sẽ ví dụ minh họa cho bạn dễ hình dung nhé Sai lầm cố hữu khi…

Read More