Thẻ: Tâm lý trading

Tâm lý trading là gì? Hiểu 2 thời điểm của thị trường này giúp bạn nâng cao xác suất thành công mỗi giao dịch Tâm lý trading của kẻ mới chơi Nói về chủ đề này có lẽ hơi trừu tượng nhưng nó sẽ rất phù hợp cho những anh em nào giao dịch một…

Read More