Thẻ: 6 cấp đầu tư

6 cấp đầu tư trong thị trường tài chính – kể cả bạn không đầu tư cũng nằm trong nhóm này Cấp #0: Những người không có khái niệm đầu tư Đây là cấp độ đầu tiên trong 6 cấp đầu tư trong thị trường tài chính. Kiếm bao nhiêu – xài bấy nhiêu hay…

Read More