Giá vàng 15/2/2021: Còn một nhịp tăng dài hạn nữa

Giá vàng 15/2/2021: Còn một nhịp tăng dài hạn ngắn hạn không còn cơ hội nhiều

Giá vàng 15/2/2021: bức tranh tổng thể

Nhìn bức tranh tổng quan từ ngày, tuần và tháng ta có một góc nhìn Elliott như sau:

Giá vàng 15/2/2021: bức tranh tổng thể

Góc nhìn này hợp lý về sóng và không vi phạm nguyên tắc đếm sóng Elliott

Giá vàng 15/2/2021: đang ở sóng (4) của ngày

Nhìn trong biểu đồ Weekly ta có thể thấy sóng đỏ (của ngày) đang ở 5 sóng elliott

Giá vàng 15/2/2021: đang ở sóng (4) của ngày

Nhưng nếu đếm kỹ hơn ở H4 ta thấy rằng 5 sóng này chưa hoàn thiện (5 sóng màu xanh lá cây). Kịch bản này xảy ra thì có thể vàng còn một đợt tăng nữa lên đỉnh cũ để hình thành sóng (5) xanh lá cây và cũng hoàn thiện luôn sóng V màu đỏ
Kịch bản này chỉ đúng khi sóng của H4 màu xanh lá cây tức là sóng (4) không được xuống dưới 1700$ – điểm bắt đầu sóng (2) hay kết thúc sóng (1) (xanh lá cây)

Như vậy kịch bản này xảy ra thì ít nhất trong 1-2 năm tới vàng còn tăng một nhịp nữa lên đỉnh cũ khoảng 2100$

Điều quan trọng là khi nào sóng (4) xanh lá kết thúc?

Điều quan trọng là khi nào sóng (4) xanh lá kết thúc?

Vào khung nhỏ hơn H1 và M15 để đếm sóng ta thấy kênh xu hướng đang tạo thành có dạng sóng WXY (trong đó bao gồm 3 sóng nhỏ abc-x-abc là sự kết hợp của sóng zigzag và flat)
Dù là Flat hay Zigzag thì 5 sóng cuối c (màu cam) cũng phải bao gồm 5 sóng con trong đó (đây là nguyên tắc của zigzag và flat đều dạng lần lượt là 5-3-5 hoặc 3-3-5)

Như vậy xét ngắn hạn trong 3 tháng tới thì vàng vẫn còn tiếp tục giảm theo 5 sóng Elliott khung nhỏ màu cam và đây cũng là điểm kết thúc sóng WXY.

Khi xuất hiện đảo ngược là tín hiệu mua của vàng?

Có thể nói là như vậy vì sóng trong kênh đã hết WXY
Nhưng có trường sóng trong kênh khá dài đi dạng WXYXZ thì thời gian có thể dài hơn 6 tháng nữa. Tức là đợt kết thúc sóng c (màu cam) tới đây cùng lắm sẽ tăng tiếp lên cạnh trên của kênh hình thành sóng X và tiếp tục giảm lại kênh tạo sóng Z (sóng Z có thể là zigzag hoặc flat)

Tóm lại, về dài hạn tính theo năm thì vàng còn nhịp tăng khá dài nữa. Nhưng ngắn hạn trong năm nay thì vàng chỉ đi trong kênh với biên độ sâu nhất 1700$

Phân tích sóng nhằm xác định các vùng mua, bán, các điểm kết thúc sóng để lập kế hoạch tài chính và xác định thời gian nào đầu tư.
Trước mắt trong vòng 6 tháng tới vàng sẽ còn 1 nhịp tăng ngắn hạn lên kênh trên để đầu cơ.
Hy vọng phân tích trên về vàng trong năm nay 2021 sẽ giúp bạn một góc nhìn tổng quan xu hướng cũng như các vùng giá cần chú ý.
Nếu bạn muốn học phân tích sóng Elliott và giao dịch theo sóng có thể tham khảo chương trình cho hội viên bằng cách liên hệ Minh Thắng Tradecoin theo Telegram: https://t.me/minhthang88 hoặc theo dõi các video hàng tuần trên youtube nhé

Giá vàng 15/2/2021: Còn một nhịp tăng dài hạn ngắn hạn không còn cơ hội nhiều Giá vàng 15/2/2021: bức tranh tổng thể Nhìn bức tranh tổng quan từ ngày, tuần và tháng ta có một góc nhìn Elliott như sau: Góc nhìn này hợp lý về sóng và không vi phạm nguyên tắc đếm…

Leave a Reply