Giá vàng 21/3/2021 tiếp tục tăng giá

Kênh giá và đang trong sóng 4 của sóng Y và tiếp tục tăng như các phân tích trước

Hiện kịch bản đếm sóng Elliott trước đó không có gì thay đổi do giá chưa đạt mục tiêu (tạm gọi hướng tăng tiếp tục là sóng 4) nên mình sẽ không cập nhật mới về cách đếm sóng nhiều do giá chưa có gì thay đổi

Vùng tiếp tục hướng tới 1770$ trong kênh tăng của H4

Cấu trúc tăng giá 2 tuần qua được giữ trong kênh tăng khá vững, chúng ta tiếp tục kịch bản mua lên

Trong trường hợp giá không lên nổi 1770$ và đảo chiều, chiến lược bán được kích hoạt về vùng 1700$

Như vậy vàng ưu tiên mua lên trong tuần tới với diễn biến tăng tiếp tục. Các bạn chú ý các vùng giá quan trọng 1770$ và 1700$ để làm các vùng ra vào lệnh quan trọng.

Kênh giá và đang trong sóng 4 của sóng Y và tiếp tục tăng như các phân tích trước Hiện kịch bản đếm sóng Elliott trước đó không có gì thay đổi do giá chưa đạt mục tiêu (tạm gọi hướng tăng tiếp tục là sóng 4) nên mình sẽ không cập nhật mới về…

Leave a Reply