Mở tài khoản bingbon và COPY Trade

Phần 1: Hướng dẫn đăng kí và verify tài khoản nhận thưởng bonus

==>> LINK ĐĂNG KÍ: https://invite.bingbon.pro/invite/module/invite.html?lang=vi-VN&code=NTCMV1

***Lưu ý nhiều bạn không nhận code SMS có thể do dùng mạng mobi hoặc vina, Mình dùng viettel thì thấy ok nhất và nhận SMS luôn có thể các mạng khác không đăng kí được.

Phần 2: Hướng dẫn đặt lệnh và quản lý vốn

File excel quản lý vốn: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1BNunTT4B0CeUMuuihdLwZdTJs_B6PLL1/edit?dls=true

Phần 1: Hướng dẫn đăng kí và verify tài khoản nhận thưởng bonus ==>> LINK ĐĂNG KÍ: https://invite.bingbon.pro/invite/module/invite.html?lang=vi-VN&code=NTCMV1 ***Lưu ý nhiều bạn không nhận code SMS có thể do dùng mạng mobi hoặc vina, Mình dùng viettel thì thấy ok nhất và nhận SMS luôn có thể các mạng khác không đăng kí được. Phần…

Leave a Reply