Bán mã thông báo Open Campus (EDU) trên Binance Launchpad!

Sau 1 tuần sôi động ae đăng ký tài khoản bybit, okex hay kucoin thì anh cả binance mấy ngày gần đây im ắng chả thèm nói gì, bỗng chốc lại tung ra tin sẽ launchpad token EDU. Đây là tin cực vui với anh em thích kèo x10 x20 trong thời gian khó khăn của thị trường như thế này.

open-campus

Chi tiết bán mã thông báo EDU:

Tên mã thông báo: Cơ sở mở (EDU)
Mũ cứng Launchpad: 2.500.000 USD
Giới hạn cứng cho mỗi người dùng: 15.000 USD (300.000 EDU)
Tổng nguồn cung cấp mã thông báo: 1.000.000.000 EDU
Tổng số token được phân bổ cho Binance Launchpad: 50.000.000 EDU (5% tổng nguồn cung cấp token)
Giá bán mã thông báo công khai: 1 EDU = 0,05 USD (giá bằng BNB sẽ được xác định trước khi đăng ký)
Định dạng bán mã thông báo: Đăng ký
Phiên được hỗ trợ: Chỉ BNB

Giai đoạn chuẩn bị: 7h ngày 23/4 – 7h ngày 28/4. User hold BNB để xác định số dư cam kết
Thời gian đăng ký: 13h – 16h ngày 28/4. Đăng ký sẽ mở cho người dùng đủ điều kiện và BNB sẽ bị khóa để cam kết mua
Thời gian tính toán: 16h – 17h ngày 28/4. Đóng chương trình đăng ký và phân bổ
Phân phối mã thông báo: 17h ngày 28/4

Ae xem thông tin chi tiết tại đây nhé: https://www.binance.com/en/support/announcement/introducing-the-open-campus-edu-token-sale-on-binance-launchpad-1d762131ed2c434fa78044ab69d6b099

Nếu chưa có tài khoản đăng ký sàn binance theo link: https://www.binance.com/en/activity/referral-entry/CPA?fromActivityPage=true&ref=CPA_00WXN94JYD (Lite Referral ID: CPA_00WXN94JYD) – link nhân 100 USDT trả phí giao dịch sàn binance
hoặc https://accounts.binance.com/register?ref=NX0JVOOR (ID: NX0JVOOR)
Xem thêm thông tin token này tại: https://research.binance.com/en/projects/open-campus

Thông tin thêm về token EDU

Token sales data

Token NameEDU
Token TypeBEP-20
Total Token Supply1,000,000,000 EDU
Strategic Sale Allocation130,000,000 EDU
Binance Launchpad Sale Allocation50,000,000 EDU
Binance Launchpad Sale Price0.05 USD / EDU
Binance Launchpad Sale DateApril 28th 2023
Binance Launchpad Amount to be Raised2,500,000 USD
Initial Circ. Supply When Listed on Binance145,000,000 EDU (14.5%)

Token allocation

Token NameEDU
Strategic Sale13.00% of the total token supply
Binance Launchpad Sale5.00% of the total token supply
Team10.00% of the total token supply
Advisors15.50% of the total token supply
Operational Expenses4.00% of the total token supply
Treasury10.00% of the total token supply
Liquidity10.00% of the total token supply
Ecosystem Fund25.00% of the total token supply
Early Contributors7.50% of the total token supply

Chi tiết tại LINK

Sau 1 tuần sôi động ae đăng ký tài khoản bybit, okex hay kucoin thì anh cả binance mấy ngày gần đây im ắng chả thèm nói gì, bỗng chốc lại tung ra tin sẽ launchpad token EDU. Đây là tin cực vui với anh em thích kèo x10 x20 trong thời gian khó khăn…

Leave a Reply